+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG
  16-05-2018

Bài 1: Giới thiệu

Giới thiệu về tiếng Lào và bảng các phụ âm tiếng Lào

  16-05-2018

Bài 2: Bảng chữ cái tiếng Lào

Bảng chữ cái tiếng Lào gồm 27 phụ âm xếp thứ tự: (giống thứ tự abc tiếng Việt)

  16-05-2018

Bài 3: Các phụ âm cấp cao

Phụ âm cấp cao trong tiếng Lào và cách đọc chữ Lào

  16-05-2018

Hội thoại 4: Nghề nghiệp

Nói chuyện về nghề nghiệp trong tiếng Lào

  16-05-2018

Bài 4: Các phụ âm cấp giữa

Các phụ âm cấp giữa và quy tắc đọc trong tiếng Lào

  16-05-2018

Bài 5: Các phụ âm cấp thấp

Các phụ âm cấp thấp và cách đọc trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 1: Gặp gỡ và chào hỏi

Nhập môn giao tiếp: chào hỏi, làm quen trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 2: Vào quán cafe và quán ăn

Gọi cà phê, gọi món ăn khi vào quán ở Lào

  16-05-2018

Hội thoại 3: Quốc gia và quốc tịch

Nói chuyện về quê quán, nơi ở trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 5: Nơi ở và học hành

Hội thoại tiếng Lào chủ đề nơi sinh, nơi ở và đi học ở đâu

  16-05-2018

Hội thoại 6: Đi - đến một nơi

Hỏi về đi đến nơi nào đó và trả lời

  16-05-2018

Hội thoại 7: Hỏi về đồ vật

Hỏi về đồ vật trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 8: Thời gian

Số đếm, số thứ tự và các buổi trong ngày

  16-05-2018

Hội thoại 9: Hỏi về người và đi lại

Hỏi về thời gian trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 10: Hỏi thời gian

Hỏi về thời gian trước đây, sau này

  16-05-2018

Hội thoại 11: Nói về thời gian (bao lâu)

Từ vựng về số đếm, hỏi về công việc, thời gian bao lâu để đến đâu đó

  16-05-2018

Hội thoại 12: Hỏi hướng đi

Từ vựng và hội thoại về hướng đi, hàng quán

  16-05-2018

Hội thoại 13: Ngày, tháng, năm

Từ vựng về thứ, ngày trong tuần, số đếm trong tiếng Lào. Hỏi về thói quen hằng ngày.

  16-05-2018

Hội thoại 14: Thảo luận

Hội thoại về đi lại, học hành và mượn đồ gì của ai

  16-05-2018

Hội thoại 15: Vật dụng và thói quen ăn uống

Từ vựng về vật dụng thường ngày và những thói quen ăn uống

  16-05-2018

Hội thoại 16: Bị bệnh và mua thuốc

Các từ vựng và giao tiếp về chủ đề bệnh tật, mua thuốc chữa bệnh, hút thuốc trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 17: Gia đình

Nói chuyện về quan hệ gia đình: ba mẹ, anh chị em, con cái trong tiếng Lào

  16-05-2018

Hội thoại 18: Phân biệt đồ vật

Bài hội thoại tiếng Lào số 18 sẽ nói về đồ vật thường dùng như xe cộ, quần áo, màu sắc,...

  16-05-2018

Hội thoại 19: Đi lại

Từ vựng về các buổi trong ngày và đi lại bằng máy bay

  16-05-2018

Hội thoại 20: Đã bao giờ

Nói về việc đã từng làm gì với các từ ngữ về đi lại, các con vật và gia đình

    Page 1 đến 1 (trong số 25 tin tức) Trang: 1