+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG
  21-05-2018

Luật về khai khoáng tại Lào

Luật về ngành khai khoáng, khoáng sản tại Lào, do quốc hội ban hành năm 1997

  21-05-2018

Luật ngành Ngân hàng Công thương tại Lào

Luật quy định của Quốc hội Lào về ngành ngân hàng, công thương

  21-05-2018

Quy chế cấp phép dự án đầu tư nước ngoài tại Lào

Quyết định của Chủ nhiệm Ủy ban quản lý đầu tư hợp tác với nước ngoài và đầu tư trong nước về Quy chế xin cấp phép cho dự án đầu tư nước ngoài tại...

  21-05-2018

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Lào

Khi một doanh nghiệp lên kế hoạch lập doanh nghiệp của mình tại Lào và cố gắng cho mọi việc suôn sẻ, trở ngại đầu tiên là các thủ tục để hình thành và đăng...

  16-05-2018

Luật Thuế nước CHDCNDCM Lào

Bản dịch tiếng Việt của Thủy Na và Du Vanisa về Luật thuế (bản sửa đổi) nước CHDCNDCM Lào.

  15-05-2018

Lào bỏ tờ khai xuất nhập cảnh cá nhân

Từ ngày 30/04/2018, người nước ngoài nhập cảnh hoặc xuất cảnh tại Lào không phải khai tờ khai xuất nhập cảnh.

  15-05-2018

Nghị định Về tổ chức thực hiện Luật khuyến khích đầu tư tại Lào

Thủ tướng chính phủ nước CHDCNDCM Lào đã ra nghị định về tổ chức thực hiện Luật khuyến khích đầu tư tại Lào.

  15-05-2018

Quy định về Lao động Việt Nam tại Lào

Văn phòng chính phủ đã ban hàng một số văn bản quan trọng liên quan đến Lạo động Việt nam tại Lào và hôn thú.

    Page 1 đến 1 (trong số 8 tin tức) Trang: 1