+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG

Hội Việt Lào Thông Báo khẩn cấp!

  28-11-2018 | Lượt xem: 816


"ດ່ວນທີ່ສຸດອີກຄັ້ງ!! ເຂື່ອນນໍ້າງື່ມແຈ້ງເປີດປະຕູປ່ອຍນໍ້າ ເປັນ 4,3 ແມັດ ປະຊາຊົນລຽບແຄມງື່ມ ໄຫ້ເກັບເຄືອງຂື້ນທີສູງ

ໃນວັນທີ 4 ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງສະເລ່ຍ 2.777 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າໜ້າເຂື່ອນສູງຂຶ້ນ 1 ຊັງຕີແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າເຖິງຈຸດສູງສຸດ 213 ແມັດ ສະນັ້ນເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງໂຕເຂື່ອນ ຈຶ່ງຈຳເປັນເປີດປະຕູນໍ້າຂຶ້ນຈາກ 3,50 ແມັດ ມາເປັນ 3,80 ແມັດ ໃນປະລິມານນໍ້າທີ່ລະບາຍຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ 1.479 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມກັນແລ້ວ ເປັນຈຳນນວ 1.999 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ.
ຈະເຮັໃຫ້ລະດັບນໍ້າຢູ່ເຂດກ້ອງເຂື່ອນເຊັ່ນ: ປາກກະຍຸງ 11,50 ແມັດ ຈະເຮັດໃຫ້ປະລິມານນໍ້າສູງເພີ່ມຂຶ້ນ 10-20 ຊັງຕີແມັດ ໃນເວລາ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜ້າ (ທັດຈາກ 08:00 ເຊົ້າ) ແລະ ເຂດເມືອງທຸລະຄົມ ຈະເພີ່ມ ໃນ 5-10 ຊົ່ວໂມງ ຕາມໄລຍະທາງຂອງສາຍນໍ້າ
ສົມທົບກັບປະລິມານນໍ້າຊອງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 488 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເປັນ 640 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ເມື່ອລວມກັບນໍ້າລີກ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆແລ້ວ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມເປັນບໍລິເວນກ້ວາງໃນເມືອງທຸລະຄົມ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ.

+ ຫຼ້າສຸດ ເວລາ 14:00 ຂອງວັນທີ 4 ເຂື່ອນນໍ້າງື່ມກໍ່ອອກແຈ້ງການດ່ວນມາອີກເປັນສະບັບທີ 3 ແຈ້ງເປີດປະຕູນໍ້າຈາກ 3,80 ແມັດ ເປັນ 4 ແມັດ ແລະ ຈາກ 4 ແມັດເປັນ 4,3 ແມັດ ຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຢູ່ບໍລິເວນກ້ອງເຂື່ອນຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
+ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບແຄມນ້ຳງື່ມ ຈົ່ງເກັບມ້ຽນວັດຖຸມີຄ່າ ແລະ ຍົກຍ້າຍຊັບສິນຂອງທ່ານໄປໄວ້ທີ່ສູງ ແລະ ປອດໄພ.

Hội Việt Lào 
Thông Báo khẩn cấp! 
Đập Thủy điện Nặm Ngừm thông báo về việc mở cửa xả nước với mực nước 4,3m .
Vì vậy thông báo để nhân dân ven bờ sông chủ động khẩn trương bảo vệ tài sản.
Vào ngày mùng 4 lượng nước chảy vào bể là 2.777m3/s khiến cho mực nước bể đập dâng cao 1cm/1h và cũng khiến mức nước dâng đến điểm cao nhất 213m.
Vì vậy để đảm bảo chính sự an toàn của đập thủy điện buộc phải mở cửa xả nước tăng mức nước xả từ 3,5m lên 3,8m và vượt mức 1,479 tổng mức nước xả sẽ là 1.999m3/1s sẽ khiến cho mực nước ở các vùng bên dưới đập như: Pạc Ka Nhung 11,50m dâng lên thêm 10-20cm trong thời gian2-3 tiếng tới(tính từ 8h sáng) và khu vực huyện Thụ Là Khôm sẽ dâng cao trong 5-10 tiếng nước sẽ theo dòng chảy rồi kết hợp cùng với nước sông Mê Công làm mức nước tăng cao từ 488m3/1s đến 640m3/1s và khi mức nước hợp với sông Líc và cách nhánh khách càng làm cho nước ngập trên diện rộng đối với một số huyện như Thạ Lụ Khôm,huyện Xay Tha Ny và huyện Pạc Ngưm.
Chậm nhất lúc 14:00h của ngày mùng 4 đập thủy điện Nậm ngừm sẽ ra thông báo khẩn cấp bản thứ ba một lần nữa để thông báo xả nước từ 3,8m lến 4m và từ 4m lên 4,3m và sẽ khiến cho mức nước ở các khu vực dưới Đập thủy điện dâng cao.Vì vậy bà con nhân dân ở ven bờ hãy bảo vệ giữ gìn tài sản của mình cũng như di rời tải sản của mình đến nơi cao hơn mược nước và an toàn.
người dịch * Hồng Thắm