+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG

Hội thoại 19: Đi lại

  16-05-2018 | Lượt xem: 905


Chủ đề của bài 19 là việc đi lại, đưa đón và phương tiện đi, các bạn tìm hiểu từ vựng trước khi đi vào bài học.

Từ vựng

Tiếng Lào
Phiên âm
Nghĩa
ບ່າຍ
Bài
Buổi chiều
ຮັບ
Hắp
Nhận
ຮັບເອົາ
Hắp au
Đón
ກາງຄືນ
Cang khưn
Ban đêm
ກາງເວັນ
Cang vên
Ban ngày
ກາງ
Cang
Nữa, ở giữa
ເຂົ້າ
Khậu
Vào
ເຄີຍ
Khơi
Luôn luôn, chưa
ບໍ່ເຄີຍ
Bò khơi
Không bao giờ
ຄວນ (ຈະ)
Khun
Sẽ
ຂື້ນ
Khựn
Lên
ລຳ
Lăm
Chiếc (tàu, máy bay)
ລົງ
Lông
Xuống, đất
ຈັກໜ້ອຍ
Chắc nọi
Một lúc
ອອກ
Ọc
Ra
ພໍດີ
Pho đi
Đủ, tốt
ຊ້າ
Xạ
Chậm
ສົ່ງ'
Sồng
Gửi, tiễn
ທັນ, ທັນເວລາ
Thăn, thăn vê la
Thời gian
ຕາມ ເວລາ
Tam vê la
Theo thời gian
ແທ້
Thẹ
Thực sự, chính hãng
ຕອນ
Ton
Một phần (của ngày)
ຕ້ອງ
Tọng
Cần, phải
ເທື່ອ
Thừa
Lần, cơ hội
ໄວ
Vay
Nhanh
 

Phần 1: Phải đi đến…

 
Tiếng Lào
Phiên âm
Nghĩa
A1
ຂ້ອຍຕ້ອງໄປເດີ່ນບິນ
Khọi tọng pay đờn bín
Tôi cần đi đến sân bay
B1
ໄປເຮັດຫຍັງ ?
Pay hết nhẵng?
Đi để làm gì?
A2
ໄປສົ່ງເອື້ອຍຂ້ອຍ
Pay sồng ượi khọi
Để tiễn chị tôi
 

Phần 2: Phải đi lúc…

 
Tiếng Lào
Phiên âm
Nghĩa
A1
ເຮືອບິນຂື້ນຈັກໂມງ ?
Hưa bín khựn chắc mông?
Máy bay sẽ bay lúc máy giờ?
B1
ບ່າຍໂມງຊາວ
Bài mông xao
1:20 chiều
A2
ຄັນຊັ້ນເຈົ້າຄວນຈະອອກ ຈາກ ນີ້ ຕອນທ່ຽງ
Khăn sặn chậu khun chả ọc chạc nị ton thiềng
Như thế, bạn phải rời khỏi đây vào buổi chiều
 

Phần 3: Ở sân bay

 
Tiếng Lào
Phiên âm
Nghĩa
A1
ເຈົ້າມາຊ້າແທ້ ຈັກໜ້ອຍບໍ່ທັນຍົນ
Chậu ma xạ thẹ chắc nọi bò thăn nhôn
Bạn đến trễ, tí nữa là không thể bay được
B1
ຍົນຂອງເຮົາແມ່ນລຳໃດ ?
Nhôn khỏng hau mèn lăm đảy?
Máy bay của chúng ta là chiếc nào?
A2
ແມ່ນລຳສີຂາວ, ສີຟ້າ
Mèm lăm sỉ khảo, sĩ fạ
Đó là chiếc màu trắng, màu xanh
 

Phần 4:

 
Tiếng Lào
Phiên âm
Nghĩa
A1
ເຈົ້າເຄີຍຂີ່ເຮືອບິນບໍ ?
Chậu khơi khì hưa bin bo?
Bạn đã bao giờ lái một chiếc máy bay không?
B1
ບໍ່, ບໍ່ເຄີຍຈັກເທື່ອ
Không, bò khơi chắc thừa
Không, chưa lần nào
 

 

 
Nguồn: hoctienglao.com


TIN TỨC KHÁC

  Lượt xem: 3493

Bài 1: Giới thiệu

  Lượt xem: 905

Hội thoại 19: Đi lại