+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG

Luật Thuế nước CHDCNDCM Lào

  16-05-2018 | Lượt xem: 1945


Luật Quy định về Thuế Nước CHDCND Lào

Được dịch bởi Thủy na và Du Vannisa

Nguồn: hoctienglao.com

------------------

 


CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HÒA BÌNH ĐỘC LẬP DÂN CHỦ THỐNG NHẤT THỊNH VƯỢNG

QUỐC HỘI  ----------------  SỐ 28/QH

 

NGHỊ QUYẾT QUỐC HỘI NƯỚC CHDCND LÀO PHÊ DUYỆT LUẬT QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

( BẢN SỬA ĐỔI)


- Dựa theo Điều 53 Khoản 2 Hiến pháp và Điều 3 khoản 2 Luật Quốc hội Nƣớc CHDCND Lào về Quyền và Nghĩa vụ của Quốc hội;

- Dựa theo Nghị quyết số 71/QH của Quốc hội về Kế hoạch Soạn thảo và Sửa đổi Luật 5 năm của Quốc hội khóa 5 ngày 12 tháng 10 năm 2002.

 

Sau Cuộc họp thƣờng kỳ lần thứ 7 của Quốc hội khóa 5 thảo luận quy định về Thuế ( bản sửa đổi) vào buổi sáng ngày 20 tháng 5 năm 2005.

Cuộc họp đã đi tới thống nhất 1 số vấn đề sau:

 

Điều 1: Phê duyệt Luật quy định về Thuế ( bản sửa đổi ) với hầu hết số phiếu tán thành.

 

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

 

Thủ đô Viêng chăn, ngày 20 tháng 5 năm 2005.

Chủ tịch Quốc hội Sạ mản Vị nhạ kệt.

 

DOWNLOAD CHI CHI TIẾT  TẠI ĐÂY