+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG

Lào bỏ tờ khai xuất nhập cảnh cá nhân

  15-05-2018 | Lượt xem: 879


Từ ngày 30/04/2018, người nước ngoài nhập cảnh hoặc xuất cảnh tại Lào không phải khai tờ khai xuất nhập cảnh.