+ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, CỬA HÀNG

Quy định về Lao động Việt Nam tại Lào

  15-05-2018 | Lượt xem: 2764


Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ

Về việc tạo điều kiện thuận lợi và hợp tác trong việc đăng ký, cấp phép lao động tạm thời cho người nước ngoài.

 

Gửi đến: Các Bộ trưởng – thủ trưởng các cơ quan ngang bộ

             Chủ tịch Tp. Viêng-chăn, các tỉnh, cơ quan chính quyền các địa phương, nhân dân các bộ tộc Lào, người nước ngoài, các đơn vị sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, các công trình, đặc khu kinh tế và khu kinh tế đặc thù trong cả nước.


- Căn cứ luật Chính phủ CHDCND Lào, số 02/SPX, ra ngày 06/05/2003.
- Căn cứ thông tư số 912/HLP.CLK, ra ngày 05/06/2015 của văn phòng Chính phủ.


Vì hiện nay, người nước ngoài nhập cảnh vào hoạt động trái phép ở Lào với số lượng lớn và ngày một tăng, làm cho nảy sinh những vấn đề mất trật tự và không thể quản lý được.
Để giải quyết được vấn đề trên tốt hơn, nhằm làm cho xã hội có an ninh trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích của lao động di cư, tạo sự chuẩn bị trong việc gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015; Chính phủ mới giao cho ngành lao động và phúc lợi xã hội và ngành an ninh hợp tác tiến hành việc đăng ký và cấp giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài đang hoạt động trái phép ở nước CHDCND Lào; đồng thời để cho các cá nhân, các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi và tích cực tham gia vào việc đăng ký và cấp giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài trên.

Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị


1. Giao các Bộ trưởng – Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan đến hoạt động của người nước ngoài ở nước CHDCND Lào, cùng phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi theo nhiệm vụ, vai trò của ban ngành mình.
2. Chủ tịch Tp. Viêng-chăn, Chủ tịch các tỉnh, huyện chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành lao động – phúc lợi xã hội và an ninh cấp của mình trong việc tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời ra chỉ thị hướng dẫn đến nhân dân các dân tộc, các cơ quan tổ chức các cấp trong tỉnh, huyện, đặc khu kinh tế và khu kinh tế đặc thù của mình để, cùng tham gia giải quyết các vấn đề nêu trên bằng tinh thần trách nhiệm cao.
3. Các cơ quan chính quyền Bản, Ban quản lý Đặc khu kinh tế và khu kinh tế đặc thù chủ động trong việc cung cấp văn bản, tài liệu liên quan, gồm cả mục đích của việc giải quyết vấn đề trên phổ biến cho nhân dân, người nước ngoài đến làm ăn sinh sống, hoạt động trọng khu vực mình chịu trách nhiệm và thúc đẩy phối hợp cùng làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát người nước ngoài đã được cấp phép lao động tạm thời trong việc cải thiện ổn định tình hình và việc thanh toán. Còn người không đến xin cấp phép lao động tạm thời và người mới nhập cảnh đến cho thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc giai đoạn giải quyết vấn đề trên, nếu thấy còn có người nước ngoài hoạt động trái phép ở khu vực nào, khu vực đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
4. Các đơn vị sản xuất kinh doanh và quản lý, các dự án, khu kinh tế đặc thù và đặc khu kinh tế cùng tất cả các cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài, người thuê địa điểm để tiến hành sản xuất, mua bán, cho thuê nhà, cho thuê đăng ký kinh doanh … kiểm tra xem người nước ngoài mình sử dụng, cấp phép đầu cho đầu tư và cho thuê đó là người hoạt động đúng theo quy định pháp luật chưa hoặc không đúng cần gấp rút hoặc dẫn người đó đi đăng ký và xin cấp phép lao động tạm thời, để xin thời gian chắc chắn cho người lao động lưu trú đúng luật pháp hoặc xin thời gian để quyết toán trước khi dừng việc lao động trái phép trên. Điều kiện của người mà có thể hoạt động lâu dài và người nhận được giấy phép để quyết toán như sau:
4.1. Điều kiện dành cho người muốn lưu trú:
Người nước ngoài có thể xin cấp phép để lưu trú như sau:
Người lao động làm việc cho các đơn vị sản xuất, thương mại và quản lý, tất cả các công trình, khu kinh tế đặc thù và đặc khu kinh tế hoặc người lao động có người bảo lãnh để làm việc cho họ.
Người đầu tư mua bán, quản lý và kinh doanh các loại mà không trái quy định của Ban thương mại và đầu tư, đặc biệt là quy định về việc bổ sung ngành nghề đăng ký trước cho công dân người Lào.
Người được nhập cảnh vào bổ sung trong các khu kinh tế đặc thù và đặc khu kinh tế đúng và đầy đủ các giấy xác nhận.
4.2. Người được cấp phép cho thanh quyết toán.
Người nước ngoài được nhận giấy phép tiến hành thanh quyết toán, để chấm dứt hợp đồng gồm có:
Là người mang, sách, xe đi bán dạo, chăn nuôi trên đất liền hoặc dưới nước, cung cấp dịch vụ làm đẹp như: Cắt tóc, cắt móng tay, móng chân, dịch vụ rửa xe, thu mua phế liệu, bán thịt, cá hoặc các thực phẩm khác, bán rau và hoa quả, quán café, quán giải khát Karaoke, quán Game, lao động kiếm tiền, bán hàng hoặc làm việc theo kiểu không có người thuê, nhận thuê thông thường và những đối tượng khác mà không đúng theo pháp luật.
Người đầu tư mua bán, người cung cấp dịch vụ hoặc các loại kinh doanh khác vi phạm các quy định của Ban thương mại và đầu tư đặc biệt là quy định vấn đề về bổ sung ngành nghề đăng ký trước cho người Lào.
Người nhập cảnh bổ sung vào trong khu kinh tế đặc thủ và đặc khu kinh tế, mà không có và không đủ giấy tờ xác nhận.
5. Gửi hai ban giải quyết vấn đề này sử dụng ngân sách thu được từ việc cấp giấy phép lao động tạm thời vào công việc khác của tổ chức thực hiện kế hoạch lần này, việc sử dụng vào từng công việc là dựa theo quy định về mặt  tài chính.
6. Tiến hành dựa theo quy định của pháp luật một cách chặt chẽ tới từng cá nhân và tổ chức mà cố tình không tham gia vào việc giải quyết lần này hoặc tới người giúp đỡ, bao che và giấu giếm người nước ngoài, để trốn tránh việc đăng ký và cấp giấy phép lao động tạm thời lần này, sau khi kết thúc thời gian quy định để cấp giấy phép những người nước ngoài mà không hợp tác, người cho thuê cũng không chấm dứt cho thuê đó, sẽ bị xử lý và tiến hành khởi tố theo quy định của luật pháp.
7. Gửi phòng, ban các cấp của hai ban chịu trách nhiệm đã nêu, tổ chức thực hiện thông báo rộng rãi, giải thích cụ thể cho tất cả các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến việc tổ chức kế hoạch trên và cho quy định cơ chế việc liên hệ, chỉ đạo mật thiết cùng với đó tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện công việc đã nêu một cách thường xuyên và báo cáo cho Văn phòng Chính phủ từng thời kỳ
8. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
BẢN DỊCH

CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Hoà bình - Độc lập - Dân chủ - Thống nhất - Thịnh vượng

-----------------------------------------------

VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG                                      Số 115/TTg


                                                          Thủ đô Viêng Chăn, ngày 29/4/2009